GDPR – Egészségügyi intézmények

Egészségügyben tevékenykedő köz-, és magánintézmények részére -ezeken a területeken szerzett szakmai tapasztalat alapján – vállaljuk GDPR/Adatvédelmi szabályozás kidolgozását, valamint adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátását.

 1. Mire kell betegadatok/egészségügyi személyes adatok kezelése során különös figyelmet fordítani?
 2. Miért nem értelmezhetők egyes GDPR alapjogok az egészségügyben?
 3. Milyen jogalapok jöhetnek számításba egészségügyi adatok kezelése kapcsán? Miért indokolt több jogalap használata az egészségügyben?
 4. Intézményen belül mely személyek lehetnek jogosultak és milyen célból egészségügyi adatok/betegadatok megismerésére?
 5. Mire kell figyelni egészségügyi intézménynek EESZT-hez történő csatlakozás kapcsán?
 6. Hogyan kell az egészségügyi intézménynek előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tennie a betegek személyes adatainak kezelése tárgyában?
 7. Mit ír elő a magyar adatvédelmi törvény az elektronikus adatkezelési rendszerek vonatkozásában?
 8. Mire kell figyelni a medikai rendszert üzemeltető céggel kötendő adatfeldolgozási megállapodás megkötése során?
 9. Hogyan lehet a GDPR és a magyar – egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó – ágazati jogszabályok közötti fogalmi, értelmezési „szakadékot” áthidalni?
 10. Melyek a jellemzői egy hatékony, adatvédelmi belső rendszernek, eljárási rendnek?
 11. Melyek az adatvédelmi tennivalók egy egészségügyi intézmény számára abban az esetben, ha egészségügyi szolgáltatót vesz igénybe, akinek betegadatot/egészségügyi adatot továbbít?
 12. Hogyan álljunk neki az adatvagyon leltározáshoz?
 13. Mire kell figyelni, ha egészségügyi tevékenység kapcsán adatfeldolgozónak minősül az intézmény?
 14. Milyen nyilvántartási kötelezettségei vannak az adatkezelőnek, adatfeldolgozónak?
 15. Hogyan lehet az egészségügyi dolgozók adatvédelmi tudatosságot növelni? Milyen hatékony oktatást biztosítson ehhez az adatvédelmi tisztviselő?

Adatvédelmi tapasztalattal rendelkezünk az alábbi egészségügyi területeken:

 • betegszállítás
 • kórházi fekvő-, járóbeteg ellátás
 • egészségügyi magánrendelés
 • idősek otthona, otthoni idősgondozás, hospice ellátás
 • fogászati magánellátás
 • gyógyszertár